Paragrafen

Bedrijfsvoering

Mensen met een overheadfunctie zijn dienstbaar aan de gemeente als geheel. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • effectief en efficiënt ondersteunen van de realisatie van de beleidsprogramma's;
  • rechtmatig uitvoeren van het beheer en beleid;
  • transparant inzicht in de omvang en samenstelling.

De kernpunten op het gebied van bedrijfsvoering zijn:

  1. Personeel en Organisatie
  2. Juridische kwaliteit
  3. Informatievoorziening en automatiserin g
  4. Budgetcyclus en risicomanagement.
  5. Communicatie
Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58