Programmaplan

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De afgelopen decennia zijn de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard sterk gegroeid, wat nu de gemeente Dijk en Waard is met ruim 85.000 inwoners. Toekomstige uitbreidingen vinden zo veel als mogelijk plaats in of langs de randen van bestaand stedelijk gebied. Hierbij geven gemeente en gemeenschap samen vorm aan de gemeente van morgen, waar het aantrekkelijk en duurzaam wonen is voor iedereen. Hierbij werken ondernemers, woningbouwcorporaties, inwoners en gemeente samen toe naar een nieuwe eenduidige en integrale werkwijze.

Lasten, baten en saldo

Lasten

30.446.994

11,9 %

Baten

25.949.140

9,8 %

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58