Programmaplan

Onderwijs

De gemeente Dijk en Waard wil alle kinderen en jongeren in het onderwijs gelijke kansen bieden. Gelijke kansen om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. De schoolbesturen zijn inhoudelijke verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs. De gemeente faciliteert het onderwijs en is daarnaast wettelijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, het toezien op naleving van de leerplicht, het bieden van passende ondersteuning aan leerlingen in het onderwijs en volwasseneducatie.

Het inwonertal van de gemeente Dijk en Waard blijft groeien en daarmee is er behoefte aan uitbreiding van de capaciteit van onderwijshuisvesting in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs is er een daling van het aantal leerlingen. Leerlingen gaan niet altijd in hun eigen gemeente naar school, daarom wordt dit in regionaal verband opgepakt. Tegelijkertijd is er ook aandacht voor de bestaande voorraad schoolgebouwen, waarin door herschikking en IKC-vorming wordt toegewerkt naar toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Daarbij is duurzaamheid in alle facetten een leidend begrip, dit betekent ook de mogelijkheid voor flexibele gebouwen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

10.379.000

4,1 %

Baten

1.494.322

0,6 %

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58