Programmaplan

Bestuur en ondersteuning

Na enkele jaren voorbereiding is op 1 januari 2022 de nieuwe fusiegemeente “Dijk en Waard” een feit. Een nieuwe gemeente die sterk en innovatief is, meer publieke waarde creëert, waarin ruimte is voor mens en natuur en waarin iedereen meetelt. Het nieuwe bestuur van de gemeente Dijk en Waard weet zich ondersteund door een ambtelijke organisatie die in de afgelopen twee jaar als “ambtelijke fusieorganisatie” werkzaam was voor de inwoners en gemeentebesturen van Heerhugowaard en Langedijk. De schaalvergroting moet er mede toe leiden dat de dienstverlening aan de inwoners verder verbetert, de gemeente een sterke positie in (en met) de regio kan innemen en dat de kwetsbaarheid van de organisatie vermindert. De effecten van de schaalvergroting op het bestuur en de organisatie vragen in 2022 aandacht en aanpassing.

In de eerste twee jaar van Dijk en Waard is er – als uitvloeisel van de wet Algemene regels herindeling (Arhi) – nog werk te doen om kleinere en grotere verschillen in beleid en uitvoering tussen de voormalige gemeenten op te heffen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan voor iedereen goede vormen van dienstverlening, aan samenwerking met inwoners en ondernemers op allerlei niveaus en aan het kernenbeleid.

Lasten, baten en saldo

Lasten

38.573.716

15,1 %

Baten

6.736.006

2,6 %

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58