Programmaplan

Economie

Een aantrekkelijke gemeente is een gemeente waar mensen graag wonen, bedrijven zich graag vestigen en bezoekers graag komen. Dijk en Waard zet als belangrijke schakel in de Regio Alkmaar en in Holland boven Amsterdam in op een gezonde economische positie. Dijk en Waard biedt kansen voor iedereen. We willen dat doen door de goede bereikbaarheid nog verder te verbeteren, het ondernemersklimaat te versterken, een onderscheidend woningaanbod te bieden en de leefbaarheid en het voorzieningenniveau nog aantrekkelijker te maken. Ons ondernemersklimaat en de corona-crisis zorgen voor een (snellere) verandering van ons consumentengedrag en voor verandering op de arbeidsmarkt met aansluiting op het onderwijs. Dit vraagt de komende jaren onze aandacht waar het gaat over compacte winkelgebieden, moderne bedrijventerreinen een stevige toeristische en recreatieve profilering en een krachtige samenwerking met ondernemersverenigingen en beroepsonderwijs.

Lasten, baten en saldo

Lasten

4.365.267

1,7 %

Baten

3.382.575

1,3 %

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58