Financiële positie

Overzicht voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Voorziening

Rekening 2020

Raming
ultimo 2021

Raming
ultimo 2022

Raming
ultimo 2023

Raming
ultimo 2024

Raming
ultimo 2025

V705 Toekomstige pensioenverplichtingen college

2.554

2.629

2.704

2.779

2.854

2.929

V710 Wachtgeld voormalig wethouders

38

38

38

38

38

38

V712 Verlies garantstelling St. Schietsport

811

754

697

640

583

526

V718 Restwerken Voorburggracht (222)

2

-

-

-

-

-

V702 Spaarvoorziening rioolvervanging

4.901

4.901

4.901

4.901

4.901

4.901

V713 Egalisatie huishoudelijk afval

-

-

-

-

-

-

V714 Egalisatie riolering

935

1.142

1.142

1.142

1.142

1.142

721708 Pensioenvoorz politieke ambtsdragers

4.027

3.648

3.648

3.648

3.648

3.648

721723 Voorziening BYOD

2

-

-

-

-

-

721703 GO gemeentelijke gebouwen

1.708

1.876

2.139

2.486

3.035

2.958

721709 GO Wegen/Kunstwerken/Waterhuishouding

22.005

15.086

16.204

17.761

18.552

18.336

721710 GO Openbare Verlichting

2.127

1.648

1.648

1.648

1.648

1.648

721715 GO speeloppervl buitensport

703

840

820

1.112

1.369

1.590

721721 GO bijzondere kunstwerken

419

419

419

419

419

419

721724 GO gebouwen in beheer NV Sport

1.528

1.883

1.639

1.844

1.284

1.223

721716 Egalisatie afvalstoffenheffing

25

25

25

25

25

25

721711 Voorziening egalisatie riolering

124

124

124

124

124

124

Totaal

41.908

35.015

36.148

38.567

39.622

39.508

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58