Programmaplan

Sport, cultuur en recreatie

In de gemeente Dijk en Waard willen we dat iedere inwoner actief en passief kan deelnemen aan het aanbod op het gebied van kunst & cultuur, sport en recreatie. De gemeente faciliteert en stimuleert daarom het gebruik van passende en aantrekkelijke sport- cultuur en recreatievoorzieningen die toegankelijk en laagdrempelig zijn voor iedereen. Dit doet de gemeente samen met de maatschappelijke partners zoals onderwijsinstellingen, verenigingen, sportbedrijven, bibliotheken, theaters en organisaties voor zorg en welzijn. Ook zorgt de gemeente voor een groene leefomgeving voor mens en dier.
Sport, kunst & cultuur en recreatie dragen bij aan ontwikkeling, bevorderen de gezondheid, zorgen voor zingeving en versterken de sociale samenhang. Sport, kunst & cultuur en recreatie leveren daarmee preventief een duidelijke bijdrage aan thema’s als gezondheid, welzijn, welbevinden, zelfredzaamheid, participatie, integratie, sociale cohesie en leefbaarheid. Daarnaast vormen cultuur en erfgoed een belangrijke basis voor de identiteit van de gemeente Dijk en Waard.

Lasten, baten en saldo

Lasten

20.934.206

8,2 %

Baten

4.247.881

1,6 %

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58