Financiële positie

Overzicht reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve

Rekening 2020

Raming
ultimo 2021

Raming
ultimo 2022

Raming
ultimo 2023

Raming
ultimo 2024

Raming
ultimo 2025

711000 Algemene Reserve

13.887

8.693

8.324

8.267

8.227

8.187

713099 Reserve NBK-deel 1 Hoofdinfrastructuur

25.163

25.142

25.242

21.603

21.316

21.039

713100 Reserve NBK-deel 2 gebouwen en overige v

2.967

1.745

1.575

1.407

1.240

1.125

713101 Reserve beheer & sociale structuur NBK2

2.620

1.051

351

1

1

1

713119 Grote Projecten

7.052

2.279

1.271

548

116

-

713123 Onderwijshuisvesting

27

-

-

-

-

-

713134 BWS en overwinstregeling

36

-

-

-

-

-

713136 Monumentenreserve

38

33

33

33

33

33

713147 Kunstgrasvelden & Accommodaties

192

146

107

70

54

38

713151 Reserve Schoolwoningen

2.315

1.986

1.657

1.328

999

670

713165 Impulsregeling combinatiefuncties

181

161

141

121

101

81

713168 Duurzaamheid

1.357

1.116

868

690

512

334

713173 IKS (co-financiering)

110

110

110

110

110

110

713178 Reserve huisvesting primair onderwijs

1.275

1.523

1.566

1.639

1.579

1.525

713716 Citymarketing

6

-

-

-

-

-

713721 Reserve School en Sporthal De Draai

3.860

3.939

3.501

3.071

2.649

2.235

713724 Integrale ontwikkeling stationsgebied

390

282

82

17

17

17

713725 Kosten van toekomstige samenwerkingen

133

-

-

-

-

-

713727 Groei op het spoor

11

-

-

-

-

-

713729 Videosysteem raadszaal

60

50

40

30

20

10

713731 Actief burgerschap

68

18

5

-

-

-

713732 Onderwijshuisvesting AZC leerlingen

440

440

440

440

440

440

713733 Reserve BYOD

723

181

339

368

346

504

713734 Reserve Arbitrage Stadshart

65

-

-

-

-

-

713735 Reserve Verduurz. gem gebouwen

200

200

200

200

200

200

713738 Reserve Middenweg Zuid

7.090

5.380

5.248

5.118

4.989

4.861

713740 Reserve E-depot

22

5

-

-

-

-

713742 Reserve Vanadium

2.347

2.237

1.769

1.105

963

585

713743 Reserve Volkstuinen HHW zuid

362

362

362

349

336

323

713744 Reserve verhoogde asielinstroom

203

203

203

203

203

203

713745 Reserve ontschot werken

13

-

-

-

-

-

713746 Reserve nieuwbouw Huygenscollege

43

-

-

-

-

-

713748 Reserve opkomstbevordering

1

-

-

-

-

-

713749 Reserve omgevingswet

271

84

84

44

4

4

713750 Reserve Dotatie Sportvoorziening

3.078

2.941

2.804

2.667

2.530

2.393

713751 Westpoort

96

-

-

-

-

-

713754 Reserve bedrijfsvoering Sociaal Domein

21

-

-

-

-

-

713755 Reserve voorschoolse voorziening peuters

58

-

-

-

-

-

713756 Ontwikkeling organisatiebudget

91

-

-

-

-

-

713757 Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

50

-

-

-

-

-

713758 Herstel dak de Vierspan

136

-

-

-

-

-

713759 Reserve beleidswensen

1.305

903

521

521

521

521

713760 Reserve ecozone Broekhorn

611

588

565

542

519

496

713761 Reserve bedrijfsvoering werkvo

2.735

936

-

-

-

-

713762 Reserve Expertisescentrum

903

903

1.204

1.204

1.204

1.204

713763 Reserve bereikbare woning voor

1.251

1.552

1.552

1.552

1.552

1.552

713764 Reserve Projecten leefomgeving

3.052

2.167

2.072

1.682

1.657

1.657

713766 Reserve Aanleg riolering Genestetlaan

26

-

-

-

-

-

713767 Reserve Uitv.organisatie Parti

750

750

750

750

750

750

713768 Steunfonds corona

2.367

2.367

2.367

2.367

2.367

2.367

713769 Reserve Tozo

-

1.775

1.224

673

535

420

713772 Reserve Motie sociale woningbouw

-

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

V101 Algemene reserve

7.149

5.959

5.776

5.776

5.776

5.776

V601 Investeringen met een maatschappelijk nut

1.536

812

88

79

70

61

V602 Bovenwijkse voorzieningen

476

476

476

476

476

476

V603 Toekomstige sportontwikkelingen

29

29

29

29

29

29

V604 Bouwgrondexploitatie

3.241

3.199

3.157

3.115

3.073

3.031

V605 Automatisering

39

20

87

91

72

139

V607 Investeringen met een economisch nut

3.743

3.498

3.250

2.998

2.742

2.482

V612 Bijdrage reconstructie N242

442

-

-

-

-

-

V613 Verkeersonderzoeken

1

-

-

-

-

-

V614 Groot onderhoud gebouwen

559

569

579

589

599

609

V621 Accommodatiebeleid

999

895

487

487

487

487

V626 Dorpskernen

148

63

45

30

15

-

V627 Steunfonds corona

525

525

525

525

525

525

V628 Anticyclisch investeren

592

592

592

352

352

352

V629 Verkeershotspots

150

-

-

-

-

-

V630 Klimaatakkoord

54

45

-

-

-

-

V634 Reserve TOZO

-

628

385

142

81

31

TOTAAL

109.741

90.808

83.303

74.659

71.637

69.133

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2022 16:06:06 met de export van 05/03/2022 15:51:58